Tilausehdot

Yleistä

Kahvikoneet.fi on verkkokauppa, jossa tuotteiden myyjänä on Brimeon Oy (y-tunnus 3085707-2, Härmälänkatu 25 A 8, 33900 Tampere). Asiakkaiden ja Kahvikoneet.fin  välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin kuluttaja-asiakkaiden kanssa Suomen kuluttajalainsäädäntöä ja yritysasiakkaiden kanssa Suomen kauppalakia.

Kahvikoneet.fi ei vastaa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Kahvikoneet.fin  vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (ylivoimainen este). Tällaisessakin tilanteessa Kahvikoneet.fi pyrkii palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja ilmoittaa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Kahvikoneet.fi:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat luettavissa Kahvikoneet.fi-sivustolla.

 

Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta Kahvikoneet.fi ostoskorin kautta.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Tilattaessa asiakasta sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa verkkokaupassa. Tilauksessa asiakas sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet ja palvelut näiden ehtojen mukaisesti. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista.Tilausvahvistus

Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet tilatut tuotteet hintoineen. Sivuillamme olevan käyttäjätilin kautta voit tarkastaa tilauksen sisällön.

 

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä, ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Mikäli asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai että tilaus on muutoin virheellinen, asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä Kahvikoneet.fi-verkkokaupan asiakaspalveluun, asiakaspalvelu@kahvikoneet.fi. Asiakkaan reklamointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotteessa katsottaisiin olevan virhe, vaan virhe ja virheen seuraamukset määräytyvät Suomen kauppalain (355/1987) nojalla.

Lue tarkemmin tuotteiden palauttamisesta.

 

Riitojen ratkaisu

Mikäli osapuolten välille syntyy kaupasta tai näistä sopimusehdoista erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asian saattamiseksi vireille kuluttajariita-lautakuntaan, tulee kuluttaja-asiakkaan ottaa yhteys kuluttajaneuvontaan.

 

Ylivoimainen este

Myyjää ei voida pitää vastuussa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Myyjän toimintaa estävästä toiminnasta.